Service

En visjon for NA service:

Alle anstrengelsene til Anonyme Narkomane er inspirert av våre gruppers primære formål.
På dette felles grunnlag er vi forpliktet.

Vår visjon er at:

  • Enhver rusavhengig i verden har mulighet til å oppleve vårt budskap på sitt eget språk og sin egen kultur og å finne muligheten til en ny måte å leve på.
  • Ethvert medlem, inspirert av gaven tilfriskning, opplever åndelig vekst og innlevelse gjennom service.
  • NA’s service komiteer over hele verden arbeider sammen i en ånd av enhet og samarbeid for å støtte gruppene med å bringe budskapet om tilfriskning.
  • Anonyme Narkomane er allment anerkjent og respektert som et levedyktig tilfriskningsprogram.
  • Ærlighet, tillit og velvilje er grunnlaget for våre serviceanstrengelser, og disse er avhengig av veiledningen til en høyere makt.

Alle våre servicesider er passordbeskyttet.

Passord er: service