Notat om metadon

NARCOTICS ANONYMOUS WORLD SERVICE
WORLD SERVICE BOARD OF TRUSTEES BULLETIN #29

Notat om Metadon
Angående metadon og annen medikament-assistert behandling

Denne bulletinen ble skrevet av World Service Board of Trustees i 1996. Den representerer deres syn på det tidspunktet den ble skrevet.

Ikke alle kom rusfrie til sitt første NA-møte. Noen av oss var usikre på om tilfriskning var mulig for oss, og i begynnelsen kom vi på møter mens vi fortsatt brukte. Andre kom på sitt første møte mens de var i medikament-assistert behandling, slik som metadon, og syns det var skremmende å tenke på å bli avholdende.

En av de første tingene vi hørte var at NA er et program med total avholdenhet og "den eneste betingelse for medlemsskap er ønsket om å slutte å bruke." Noen av oss kan ha følt, etter å ha hørt dette, at vi ikke var velkomne på NA-møter før vi ble rusfrie. Men NA-medlemmer forsikret oss om at dette ikke var tilfelle og vi ble oppmuntret til å "fortsette å komme tilbake". Vi ble fortalt at gjennom å lytte til erfaring, styrke og håp hos andre rusavhengige i tilfriskning, kunne vi også oppnå frihet fra aktiv avhengighet dersom vi gjorde det de gjorde. Mange av våre medlemmer har likevel uttrykt bekymring over enkeltpersoner i medikament-assistert behandling. Spørsmål dukker opp angående slike enkeltpersoners medlemsstatus, evne til å dele på møter, lede møter eller bli betrodde tjenere på et hvilket som helst nivå. "Er disse medlemmene rusfrie?" spør de. "Kan man virkelig være 'medlem' og fortsatt bruke?"

Kanskje ved å svare på det viktigste spørsmålet først - det om medlemsskap - kan vi etablere en sammenheng hvor vi kan nærme oss dette temaet. Tradisjon tre sier at den eneste betingelsen for NA-medlemsskap er et ønske om å slutte å bruke. Det fins ingen unntak fra dette. Ønsket i seg selv fastsetter medlemsskap; ingenting annet teller, ikke engang avholdenhet. Det er opp til den enkelte selv og ingen annen å avgjøre medlemsskap. Derfor kan en som bruker og som har et ønske om å slutte å bruke, være medlem i NA.

Medlemmer på medikament-assistert behandling, slik som metadon, oppmuntres til å gå på NA-møter. Men dette reiser spørsmålet: "Har NA rett til å begrense hvordan medlemmer skal delta på møter?" Vi tror det. Selv om noen grupper velger å la slike medlemmene dele, er det også vanlig praksis for NA-grupper å oppfordre disse medlemmene (eller andre rusavhengige som fortsatt bruker) å delta bare ved å lytte og ved å snakke med medlemmer etter møtet eller i pausen. Dette er ikke ment for å støte noen bort eller sette dem i forlegenhet; dette er ment bare for å bevare en atmosfære av tilfriskning på våre møter. Vår femte tradisjon fastsetter våre gruppers formål: å bringe budskapet om at enhver rusavhengig kan slutte å bruke og finne en ny måte å leve på. Vi bringer dette budskapet ut på våre tilfriskningsmøter, hvor de som har litt erfaring med NA-tilfriskning, kan dele om det, og de som trenger å høre om NA-tilfriskning, kan lytte. Når et menneske som er under påvirkning av et rusmiddel, prøver å snakke om tilfriskning i Anonyme Narkomane, er vår erfaring at et blandet eller forvirret budskap kan bli gitt til en nykommer (eller et hvilket som helst medlem for den saks skyld). Av den grunn tror mange grupper at det er upassende at disse medlemmene deler på møter i Anonyme Narkomane. Det kan innvendes at en gruppes selvstyre, som beskrevet i vår fjerde tradisjon, tillater dem å avgjøre hvem som kan dele på deres møter. Likevel, selv om dette er sant, tror vi at gruppens selvstyre ikke gir dem rett til å la noen som bruker lede et møte, være speaker eller betrodd tjener. Gruppens selvstyre gjelder bare inntil det angår andre grupper eller NA som helhet. Vi tror det angår andre grupper og NA som helhet når vi tillater medlemmer som ikke er rusfrie å være speaker, lede et møte eller være betrodd tjener for NA. Mange grupper har utarbeidet retningslinjer for å sikre at en atmosfære av tilfriskning ivaretas på deres møter.

Følgende punkter blir vanligvis tatt med:

  • Å foreslå at de som har brukt rusmidler de siste 24 timer avstår fra å dele, men oppfordrer dem til å snakke med medlemmer i pausen eller etter møtet.
  • Å holde seg til vårt fellesskaps foreslåtte krav til rusfri tid for tjenesteverv.
  • Å søke møteledere, formenn eller speakere som hjelper med å fremme vårt hovedformål om å bringe budskapet til den rusavhengige som fortsatt lider.

Vi trekker et skille mellom legemidler brukt i medikament-assistert behandling og andre foreskrevne legemidler fordi slike legemidler skrives ut spesielt som avhengighetsbehandling. Vårt program søker tilfriskning fra avhengighet gjennom avholdenhet og advarer mot å erstatte et rusmiddel med et annet. Det er vårt program; det er det vi tilbyr den rusavhengige som fortsatt lider. Likevel har vi absolutt ingen mening om metadon-assistert behandling eller andre program siktet inn mot å behandle avhengighet. Vårt eneste formål med å ta opp medikament-assistert behandling og våre medlemmers bruk av det er å framholde avholdenhet for oss selv.

Vårt fellesskap må tenke nøye over hva slags budskap vi bringer dersom en rusavhengig som fortsatt bruker leder et møte eller blir en betrodd tjener. Vi tror at under slike forhold bærer vi ikke Anonyme Narkomanes budskap om tilfriskning. Ettergivenhet på dette området er ikke i tråd med våre tradisjoner. Vi tror at vår holdning i dette spørsmålet styrker vår tilfriskning, beskytter våre møter og hjelper rusavhengige som streber etter total avholdenhet.

Dette er ikke en offisielt godkjent oversettelse. Originalen finnes her