Bulletins

Bulletiner på engelsk:

Narcotics Anonymous World Services («NAWS») tilbyr litteratur, service materiale, bulletiner og diverse annet verktøy for NA medlemmer, NA grupper og NA servicekomiteer som ressurser i sine NA service innsats. Vår produksjon og distribusjon av disse materialene er ikke ment å antyde at NAWS er i en posisjon av autoritet over noen av de som bruker disse materialene. NAWS har ikke noen sentral kontroll over eventuelle NA medlemmer, NA grupper eller andre NA servicekomiteer.

Alle service materiale produsert av NAWS tilbys som en ressurs og bruk skal gjøres etter skjønn. Materiale bør ikke anses som direktiver eller mandater fra NAWS og kan tilpasses eller brukes som brukeren ser det passende. NAWS tar ikke ansvar eller erstatningsansvar om det skulle oppstå etter bruk av disse materialene.