Lokale service ressurser

Velkommen til siden for servicekomiteressurser hvor NA-servicekomiteer deler egetutviklet ressursmateriale. Dette materialet er presentert som ressurser, så involverte i servicestrukturen kan dra nytte av andres erfaringer og arbeid. Vær oppmerksom på at materialet du finner her verken er godkjent eller autorisert av NA World Services eller NA World Service Conference om ikke det motsatte tydelig kommer fram. I tillegg til det lokale materialet har vi også lagt ut forskjellige ressurser utviklet av NA World Services. Dette materialet er enten godkjent av NA World Services eller i noen tilfeller World Service Conference. Alt av WSC-godkjent materiale er tydelig indikert som godkjent. Materialet er presentert (blir lagt ut) for å støtte involverte i NA- servicestrukturen i deres arbeid. Du må gjerne tilpasse materialet til ditt bruk dersom du ser at det kan være nyttig. Materialet skal ikke benyttes som regler eller forskrifter.

Materialet kan lastes ned av alle, og kan bli brukt og tilpasset på den måten som er mest nyttig for servicekomitèen i ditt område.

Hvis du ønsker å dele lokalt utviklede ressurser kan dette sendes til fsmail@na.org, og dette vil bli lagt ut på nettsiden. NA World Services har rett til å fjerne et hvilket som helst materiale fra denne siden, uten unntak.