Start et møte

Å starte et NA møte kan være relativt enkelt. Hvordan møter er strukturert, og formatet møtene har, varierer. Men det er alltid en konstant; De er startet for å bringe budskapet til den rusavhengige som fortsatt lider - på den mest effektive måten - fra en rusavhengig til en annen rusavhengig.

Her er noen veiledende anbefalinger:

Les og studer brosjyren “Gruppen”

Søk støtte fra andre NA grupper i nærområdet. Gå på møter og la andre medlemmer vite at du har tenkt å starte en ny gruppe.

Finn et egnet lokale, dag og tidspunkt for møtet.

Utvikle møteformatet til gruppen. Gå gjennom siden for lokale service ressurser for støttemateriell og se til andre grupper for veiledning. Eksempel på møteledernøkkel finner du her og her.

Registrer og oppdater gruppens møteinformasjon på nanorge.org
Gruppa vil da komme på møtelistene våre. Det gjør du ved å sende epost til post@nanorge.org
Webkomiteen trenger følgende informasjon:

- Navn på gruppa
- Møtetidspunkt
- Full besøksadresse (for å få frem automatisk kartvisning)
- Full postadresse (for å motta post)
- Åpent/lukket møte
- Epostadresse (f.eks naarna@gmail.com)
- Hvilket område dere tilhører
- Tilgjengelighet for rullestolbrukere
- Eventuell tilleggsinfo (f.eks. tidspunkt arbeidsmøte)

Skaff litteratur til gruppen. Litteraturkomiteen kan bidra med en startpakke til nystartede grupper.
Send en epost til litteratur@nanorge.org
Litteratur og materiell forøvrig kan kjøpes i vår nettbutikk: webshop.nalitteratur.org

Økonomi: Etablere retningslinjer for forvaltning av gruppens midler.
Les gjerne brosjyren: Håndtering av penger - Selvforsørging i NA

Flere brosjyrer med nyttig informasjon finner du HER!

Lykke til!