Hva kan NA bidra med?

Anonyme Narkomane er dannet for å hjelpe og støtte det enkelte medlemmet i tilfriskning. Men NA er også en ressurs for samfunnet i sin innsats for å støtte og hjelpe de personer som har et rusproblem. I mange deler av Norge har vi NA-møter inne i fengsler og andre institusjoner der den rusavhengige selv ikke kan komme på et NA-møte.

Vi gir på samme måte informasjon til andre etater, skoler og foreninger som er interessert i å vite mer om Anonyme Narkomane og om hvordan vi tilfriskner fra sykdommen avhengighet ved hjelp av et enkelt program.

Vennligst kontakt oss via e-post på webmaster@nanorge.org for mer informasjon.