Nettmøter

NA-møter med lyd og bilde over internett økte kraftig i antall når mange fysiske møter måtte holde stengt i 2020. Mange grupper har fortsatt etter pandemien og mange rusavhengige i tilfriskning bruker dette som et alternativ til fysiske møter.
Det finnes over 3000 internasjonale møter ukentlig og det er daglig flere norske.

 

Møtene er i stor grad arrangert på samme måte som fysiske møter.
Møtene følger anonymitetsprinsippet og NA sine tolv tradisjoner.

 

Norske NA-møter finner du her
Du kan hake av for “Vis bare nettmøter”

 

Internasjonale NA-møter her

 

“NA er uten betingelser og er ikke knyttet til noen andre organisasjoner”
NA er ikke tilknyttet plattformen møtene holdes på, på samme måte som at et fysisk møte holdes i et leid lokale.