For Fagpersoner

Anonyme narkomane - En ressurs i samfunnet

NA -MØTER

Hver uke holdes drøyt 120 møter forskjellige steder i landet. Rusavhengige er velkomne som de er, uten registrering, krav eller forpliktelser. Vi har heller ingen krav til rusfrihet, et ønske om å bli rusfri er nok. Du som jobber med rusavhengige er velkommen til å besøke et "åpent" NA -møte for å få informasjon om Anonyme Narkomane og for å skape et bilde av hvordan NA fungerer. Åpne møter finner man under info for det enkelte møte i vår møteliste.

Jobber du med rusavhengighet?

Opplever du rusavhengige i arbeidet ditt? Vil du vite på hvilke måter Anonyme Narkomane kan være en ressurs? Vi kan komme til din arbeidsplass og informere. Fokuset er på hva Anonyme Narkomane kan tilby den rusavhengige som ønsker å slutte med rusmidler og hvordan fagfolk kan bruke Anonyme Narkomanesom som en ressurs i arbeidet sitt.

Vår informasjon inkluderer en beskrivelse av Anonyme Narkomanes program og våre 12 trinn. Vi snakker om sponsing i NA og beskriver hvordan et NA -møte fungerer. Foreleserne våre forteller også vanligvis litt om sine egne erfaringer med å bli rusfrie og leve rusfrie ved hjelp av NAs 12-trinnsprogram.

Vil du vite mer eller høre om vi kan komme til deg og fortelle deg hva vi gjør? Kontakt gjerne post@nanorge.org

RUSAVHENGIGE

Mange rusavhengige vet ikke hva Anonyme Narkomane er, eller har et bilde som ikke stemmer med virkeligheten. Konsekvensen er at rusavhengige som trenger hjelp etter endt behandling eller soning, ikke kontakter oss for å få støtte i rusfrihet. Vi kan møte grupper av mennesker med rusproblemer / rusavhengighet på for eksempel institusjoner, fengsler, behandlingsplasser, avrusning eller i psykiatri for å fortelle om Anonyme narkomane og hvordan vi kan hjelpe.

Lenke til «Hvem, hva, hvordan og hvorfor» (pdf)

HØYSKOLE & UNIVERSITET

Hvis du jobber med utdanning, kan du kontakte or@nanorge.org. Vi kan gi informasjon som et ledd i studiet og vi kan ta imot en gruppe studenter for besøk på et NA - møte og i den forbindelse informere om hvordan vi kan være en ressurs for studentene når de kommer ut i arbeidslivet. Denne informasjonen er veldig populær og alltid gratis.

LITTERATUR

Vi tilbyr et bredt spekter av litteratur. Alt fra enkle informasjonsbrosjyrer til bøker som Anonyme Narkomane (Basic Text) som beskriver programmet vårt og som også inneholder personlige historier fra hele verden. Informasjonsbrosjyrer kan lastes ned gratis her på nettstedet vårt, mens bøkene våre kan bestilles i vår nettbutikk.