NAs historie og utvikling i Norge

De første NA-møtet i Norge ble startet i Oslo 1983 av NA-medlemmer som kom fra England og Canada. Møtet opphørte og ble startet på nytt to ganger, i 1986 og 1987, men opphørte igjen. I 1988 ble det startet opp igjen. Møtelokalet ble leid av Kriminalomsorg i frihet og lå i andre etasje i en gammel stall i Ullevålsveien. Senere ble møtet flyttet til Uranienborg Menighetssenter[2]. Det fantes ingen NA-litteratur, så man brukte AA-litteratur på engelsk. Etter hvert tok de kontakt med World Service Office[3] og fikk tilsendt NA-brosjyrer og materiell for å kunne starte grupper.  Brosjyrene ble kopiert på fargede ark som matchet originalene og distribuert til rusavhengige som kom på møtene[4]. De begynte også å oversette brosjyrene.

På denne tiden startet rusomsorgen i Østfold et prosjekt for å vurdere behandlingen av rusavhengige. Prosjektet ønsket å vurdere tolvtrinnsmodellen, og sendte flere rusavhengige til private tolvtrinnsklinikker. Rusavhengige som hadde vært til tolvtrinnsbehandling på Island og Larvik startet i 1988 et møte i Moss. De fikk gratis lokaler i «Varmestua» som var drevet av Arbeidernes Edruskapsforbund. De fikk god støtte av forbundet. Senere valgte gruppen å flytte fordi det ble for stor påkjenning for medlemmene å gå igjennom Varmestua som var full av rusede mennesker og problemer med rusede personer som stakk hodet inn på møtet. Møtet ble flyttet ut i «skaugen» til Hobøl, både for å komme litt bort og for å være nær et halvveishus i nærheten. Ikke lenge etter flyttet møtet tilbake til Varmestua i Moss. De som drev Varmestua ønsket så å starte «Rusnett», som skulle være et prosjekt for å gjøre det lettere for rusavhengige og alkoholikere å få behandling. NA og AA ble lansert som en del av Rusnett. Medlemmene av NA hadde imidlertid begynt å sette seg inn i NAs tradisjoner og kom til slutt fram til at de måtte trekke seg ut av lokalene til Varmestua.

I begynnelsen fikk NA mye hjelp fra AA-fellesskapet i form av lokaler og litteratur. NA fikk også anledning til å holde egne møter på AAs landsmøter, og slik møtte gruppene fra Oslo og Moss hverandre. Dette var begynnelsen på NA-fellesskapet i Norge. Vi er som fellesskap takknemlige for innsatsen. Mange av NA-medlemmene som var med i denne første tiden er fremdeles rusfrie og flere er fremdeles aktive i fellesskapet.

I 1990 ble det startet møter i Trondheim og Fredrikstad og representanter fra disse møtene møttes samme år i Moss for å diskutere hvordan de best kunne opprettholde møtene. Møtene i Trondheim og Fredrikstad ble dessverre lagt ned, men året etter startet det et NA-møte i Horten som skulle vare. Like etter ble det også startet et møte i Sandnes.  På begynnelsen av 90-tallet ble det også startet et møte i Alta, selv om dette etter hvert ble lagt ned. I 1991 startet gruppen i Oslo et nytt møte på fredager.

Høsten 1991 ble Område Øst[5] startet med representanter fra gruppene i Oslo og Moss. De begynte ganske snart å arbeide med oversettelse av NA-litteratur og offentlig informasjon. Det sies at meningene var mange og diskusjonene gikk høylytt, men etterhvert utviklet NA-medlemmene som deltok på området forståelse for NAs konsepter og gruppesamvittighet. Slik ble grunnlaget for et enhetlig fellesskap i Norge dannet.

I 1992 holdt AA landsmøte i Kristiansand og igjen ble NA invitert til å være med. Fire medlemmer fra Østlandet ble med, og som følge av dette ble det første NA-møtet startet i Kristiansand. Tre av "Kristiansanderne"  som deltok på landsmøtet dro 4. august 1992 til Moss for å lære mer om NA og NA-møter, og det første NA-møtet i Kristiansand startet opp 10. august 1992. Dette møtet ble raskt fulgt av flere møter i samme område. Område Sør Servicekomité startet opp i desember 1997.

I 1993 startet det første møtet i Drammen, og fellesskapet skulle vise seg å blomstre i Buskerud. Det tredje NA-møtet i Oslo ble startet[6]. Gruppene i Moss, Oslo og Drammen bestemte seg nå for å holde det første landsmøtet [7] i Norge på Larkollen Camping. Det hadde blitt leid hytter for overnatting og kvinner og menn måtte pent ligge hver for seg. Oversettelseskomiteen som ble startet i 1991 hadde arbeidet jevnt og trutt og kunne på landsmøtet presentere de fire første oversatte brosjyrene, bl.a. «Hvem, Hva, Hvordan og Hvorfor».[8] Det kom besøkende NA-medlemmer fra Danmark og Sverige. Det har vært avholdt NA-konvent hvert år i Norge siden den gang, de fleste i Oslo, to ganger i Hokksund og én gang i Kristiansand.

På midten av 90-tallet ble det startet møter i Hokksund og i Trondheim.

Kristiansandgruppene  arrangerte i 1997  en helg med "NA-camping» på Bragdøya utenfor Kristiansand. Dette var meget vellykket og har siden vært en stor suksess hvor rusfrie rusavhengige fra hele Norge møtes hvert år for sol, sommer, tilfriskningsmøter, bading, fest og samvær. Det må innrømmes at det ikke alltid har vært sol, men samværet har alltid vært strålende. Siden 1998 har disse treffene vært ukestreff.

I 2000 ble NA Region Norge dannet på Bragdøya. Det var da tre områder i regionen: Område Sør, Område Øst og Området Øst 2. Året etter, også på Bragdøya, ble den første oversettelsen av Basic Text lagt fram for fellesskapet. Utgivelse av Basic Text på norsk gjorde programmet lettere tilgjengelig, og som i andre land førte dette til at fellesskapet vokste raskere. Den offisielle overleveringen skjedde i Montreal, Quebec, Canada, på EDM møtet holdt der i juni 2001.

I 2009 ble Område Nord stiftet under et konvent i Tromsø. Område Nord omfatter Nordland, Troms og Finmark. Området Vest ble også etablert på nytt.

I de påfølgende år er det blitt dannet grupper i hele Norge og NA har i dag[9] en velfungerende struktur organisert i område Nord, Midt-Norge, Sør, Øst, Øst 2 og Vest. Disse områdene kommuniserer med hverandre gjennom NA Region Norge[10]. Det holdes over hundre møter i uken og det arrangeres mange aktiviteter og samlinger over hele landet gjennom hele året. Du kan finne en oversikt over møter og aktivitetene på nettsidene.  Det er vår forhåpning at NA-fellesskapet vil fortsette å vokse og at vi gjennom våre tolv tradisjoner vil bevare den nødvendige enheten vi trenger for effektivt å kunne bringe budskapet om tilfriskning til den rusavhengige som fortsatt lider.


[1] NA er en forkortelse for Narcotics Anonymous, og det er denne forkortelsen som også brukes på det norske navnet på fellesskapet, Anonyme Narkomane.
[2] Her har møtet gått fram til i dag, i 2011. Uranienborg menighetssenter har vært viktig for utviklingen av flere NA- og AA-møter. I 2011 flyttet imidlertid gruppene ut fordi kirken trengte lokalene.
[3] NAs organisasjon på verdensnivå
[4] I dag respekteres opphavsretten og NA-litteratur kopieres ikke på denne måten
[5] Et «område» består av representanter fra forskjellige grupper som møtes for å kommunisere og dele erfaring. NA er organisert slik at gruppene står over området.
[6] NA Lambertseter
[7] «Landsmøte» kalles i dag for «konvent» (fra engelsk convention) og er en samling som går over tre dager hvor det avholdes NA-møter og fest for å feire at vi er rusfrie.
[8] De andre brosjyrene var «Velkommen til Anonyme Narkomane,» «For nykommeren» og «Bare for i dag».
[9] I 2011
[10] På samme måte som områdene er underlagt gruppene, slik er også NA Region Norge underlagt områdene. NA er således organisert som en omvendt pyramide hvor hver gruppe er selvstyrt. Målet med strukturen er å tydeliggjøre at det faktisk er gruppene som er NA, og gruppene som er beslutningstakerne i NA. Servicekomiteer, områder og regioner fungerer som verktøy som brukes for å utføre beslutninger tatt av gruppene. NA Region Norge møtes tre ganger i året.