7. Tradisjon til NA Norge

7. Tradisjon: «Hver NA-gruppe bør være helt selvforsørget og avslå bidrag utenfra.»

Det er kun rusavhengige som kan gi 7. tradisjon, de som ikke er rusavhengige får ikke lov til å gi noe.

NA Region Norge har Vippsnummer: 818430