Info om reåpning av ordinære møter, nettmøter og koronavirus

Forslag til retningslinjer for smittevern for NA-møter ligger her,

Dette er kun et forslag og den enkelte gruppe er selv ansvarlig for til enhver tid å være oppdatert om gjeldende regler (FHI), og er selv ansvarlig for å etterleve disse.

Viktig info om gjennomføring og forslag til møtemateriell for nettmøter finnes her.
(Bl.a. Hvordan ivareta anonymiteten?)

Norske nettmøter kan finne her, Utenlanske nettmøter kan bl.a. finnes her og Internasjonale Maratonmøter her.

WSO har også Koronavirusinfo til NA-medlemmer her