Velkommen til Anonyme Narkomane

Ønsker du å slutte å bruke rusmidler?

Vi kan hjelpe deg!

Alle som ønsker å slutte å bruke rusmidler kan bli medlem av Anonyme Narkomane. Medlemskapet er ikke begrenset til rusmisbrukere som bruker et bestemt rusmiddel. Alle som føler at de kan ha problemer med rusmidler, lovlige eller ulovlige, inkludert alkohol, er velkomne i NA.

Tilfriskning i NA fokuserer på avhengighetsproblemet, ikke på et bestemt rusmiddel.

Medlemskap i Anonyme Narkomane

Anonyme Narkomane er gratis og helt uten krav. Den eneste betingelsen for medlemskap er et ønske om å slutte å bruke rusmidler. I praksis bestemmer hver rusavhengige selv om han eller hun vil bli medlem. Anonyme Narkomane er helt selvforsørget, både når det gjelder økonomiske midler og arbeid i foreningen.

Hele aktiviteten er basert på frivillige bidrag og ideelt arbeid fra medlemmer. Det er ingen krav til å hjelpe, men mange medlemmer har funnet stor verdi i å hjelpe til og er en fin mulighet til å bli kjent med hverandre utenfor møtene og bygge nettverk av rusfrie venner.