Rusavhengighet

En definisjonen på rusavhengighet lyder slik:

"Rusavhengighet er rusmiddelbruk som gjentas gang på gang på tross av negative erfaringer og sanksjoner"

Det vil si at den rusavhengige opplever store utfordringer med å kontrollere bruken av eller slutte med rusmidler selv om de har sterkt ønske om det selv.

Ofte forstår man selv hvorfor det er destruktivt å fortsette med rusen, men har utfordringer med å slutte på egenhånd. Dette til tross for at man er bevisst på de store negative og skadelige konsekvensene rusbruken kan medføre. 

Du kan lese mer i vårt notat om avhengighet, definert av World Service Board of Trustees som skrev "What is addiction".