Notat om Åpne og Lukkede møter

Utdrag for Bulletin nummer 15 ”Open and closed meetings”.
Oversettelsen er en ikke-godkjent oversettelse, om du ønsker å se hele bulletinen i full tekst kan du gå inn her.

Vårt budskap om tilfriskning kan bli uklart eller misforstått når andre som foreldre, ektefeller, terapeuter, medlemmer av andre fellesskap, eller andre ikke Na medlemmer deler på våre NA møter.

Et møte i Anonyme Narkomane, uansett om det er åpent eller lukket er et sted for rusavhengige. Intensjonen til møte er å være et trygt sted hvor rusavhengige kan høre om og delta i tilfriskning fra sykdommen avhengighet. Selv hvor mye vi ønsker det, kan vi ikke være alt for andre mennesker.

Et lukket møte i Anonyme Narkomane er for de som identifiserer seg som rusavhengig eller tror de kan ha et rusproblem.

Et åpent møte er et NA møte hvor hvem som helst kan delta som er interessert i hvordan vi har funnet tilfriskning fra sykdommen avhengighet. Verbal deltagelse er begrenset til kun å gjelde NA medlemmer.

Et åpent møte i Anonyme Narkomane tillater mennesker utenfor fellesskapet å observere hva Anonyme Narkomane er og hvordan det fungerer.

Dette er ikke en offisielt godkjent oversettelse. Originalen finnes her