Fakta om NA

NA er et fellesskap eller forening av menn og kvinner for hvem rusmidler hadde blitt et hovedproblem. Vi er rusavhengige under tilfriskning som møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss rusfrie. Dette er et program med total avholdenhet fra alle rusmidler. Det er kun en betingelse for medlemskap, et ønske om å slutte å bruke rusmidler. Vi foreslår at du har et åpent sinn og gir deg selv en sjanse. Vårt program er en samling prinsipper skrevet så enkelt at vi kan følge dem i våre daglige liv. Det viktigste ved dem er at de virker.

NA er ikke knyttet til noen andre organisasjoner, vi har ingen inngangspenger eller avgifter, ingen forpliktelser og ingen løfter å gi til noen. Vi er ikke forbundet med noen politisk eller religiøs gruppe, heller ingen myndigheter, og er ikke overvåket på noe tidspunkt. Hvem som helst kan slutte seg til oss uansett alder, rase, seksuell legning, livssyn eller religion.

Det mest sentrale i Anonyme Narkomane er NA-møter. I Norge er det over 120 NA-møter hver uke, i verden over 70 000. På disse møtene får rusavhengige en mulighet til å dele erfaring, styrke og håp rundt det å leve rusfritt i NAs tilfriskningsprogram.

Vi har lært av vår gruppeerfaring at de som kommer regelmessig på våre møter holder seg rusfrie.