Har du et rusproblem?

Bare du kan svare på dette spørsmålet.

Dette er kanskje ikke så lett å gjøre. Gjennom hele vårt misbruk fortalte vi oss selv:

"Jeg kan mestre det"

Selv om dette var sant i begynnelsen, er det ikke slik nå.

Rusmidlene mestret oss. Vi levde for å bruke og brukte for å leve. Meget enkelt, en rusavhengig er en person hvis liv er kontrollert av rusmidler.

Kanskje du innrømmer du har et problem med rusmidler, men du oppfatter ikke deg selv som rusavhengig. Vi har alle forutfattede ideer om hva en rusavhengig er. Det er ikke noe skamfullt ved å være rusavhengig når du først begynner å handle positivt. Hvis du kan identifisere deg med våre problemer, er du kanskje i stand til å identifisere deg med vår løsning.

Er du rusavhengig? Se denne brosjyren vis du vil ha hjelp til å svare på dette.