Budsjett og regnskap

2021
Budsjett 2021 ligger her

2020
Budsjett 2020 ligger her
Regnskap 2020 ligger her