Arkiv OØKNA

Zoom møte ID: 592 251 9366
Passord: service

Styrende dokumenter:

OØKNA XXVII Dagsorden/referat 2023
Dagsorden for møte 10. september ligger her
Referat for møte 20. august ligger her
Dagsorden for møte 20. august ligger her
Referat for møte 5. april ligger her
Dagsorden for møte 5. april ligger her

OØKNA XXVI Dagsorden/referat 2022
Referat for siste møte i konvent komitéen 13. september ligger her
Referat for møte 28. august ligger her
Referat for møte 21.august ligger her
Referat for møte 28. juni ligger her
Referat for møte 15. juni ligger her
Referat for møte 1. juni ligger her
Referat for møte 10. mai ligger her
Referat for møte 30. april ligger her

OØKNA XXVI Dagsorden/referat 2021
Referat for møte 5. september ligger her
Referat for møte 25. august ligger her
Referat for møte 18. august ligger her
Referat for møte 8. august ligger her
Referat for møte 1. august ligger her
Referat for møte 30. juni ligger her
Referat for møte 15. januar ligger her
Referat for møte 28. januar ligger her
Referat for møte 7. mars ligger her
Referat for møte 19. mai ligger her
Referat for møte 6.juni ligger her
Referat for møte 16. juni ligger her

Budsjett og resultat konvent 2019 ligger her
Oppgaver og ansvar med fremdriftsplanlegging ligger her

OØKNA XXV – Dagsorden/referat 2020

Referat for 19.oktober ligger her
Dgasorden for møte 19. oktober ligger her
Referat for møte 7. september ligger her
Dagsorden for møte september ligger her
Referat for møte august ligger her
Dagsordren for møte 17.juni ligger her
Referat for møte 17.juni ligger her
Dagsorden for møte 18.mai ligger her
Referat for møte 18.mai ligger her
Dagsorden for møte 27. april ligger her
Referat for møte 27.april ligger her
Dagsorden for møte 30. mars ligger her
Referat for møte 30.mars ligger her
Dagsorden for møte 24. februar ligger her
Referat for møte 24. februar ligger her
Dagsorden for møte 10. februar ligger her
Referat for møte 10. februar ligger her

OØKNA XXIV - Dagsorden/referat 2019

Referat for møte 22. august ligger her
Dagsorden for august (møte nr. 10) ligger her
Referat for august (møte nr. 10) ligger her
Dagsorden for juni (møte nr. 9) ligger her
Referat for juni (møte nr. 9) ligger her
Dagsorden for mai (møte nr. 8) ligger her
Referat for mai (møte nr. 8) ligger her
Dagsorden for april (møte nr. 7) ligger her
Referat for april (møte nr. 7) ligger her
Dagsorden for mars (møte nr. 6) ligger her
Referat for mars (møte nr. 6) ligger her
Dagsorden for februar (møte nr. 5) ligger her
Referat for februar (møte nr. 5) ligger her
Dagsorden for januar (møte nr. 4) ligger her
Referat for januar (møte nr. 4) ligger her

OØKNA XXIV - Dagsorden/referat 2018

Dagsorden for november (møte nr. 3) ligger her
Referat for møte nr. 3 (november) ligger her
Dagsorden for november (møte nr. 2) ligger her
Referat for november (møte nr. 2) ligger her
Dagsorden for oppstartsmøte ligger her
Referat for oppstartsmøte ligger her