Arkiv Område Øst

Zoom møte ID: 592 751 9366
Passord: service
Område møte er første lørdag i mnd. (Hybrid møte)

2024

Dagsorden for mars ligger her
Dagsorden for februar ligger her

2023
Referat for desember ligger her
Dagsorden for desember ligger her
Dagsorden for november ligger her
Referat for oktober ligger her
Dagsorden for oktober ligger her
Referat for september ligger her
Vedlegg – rapport fra konvent komiteen ligger her
Dagsorden for september ligger her
Referat for juli ligger her
Dagsorden for juli ligger her
Referat for juni ligger her
Dagsorden for juni ligger her
Vedlegg – Høringsutkast retningslinjer ligger her
Referat for mai ligger her
Dagsorden for mai ligger her
Referat for april ligger her
Vedlegg – Regnskap konvent 2022 ligger her
Vedlegg – Høringsutkast retningslinjer ligger her
Dagsorden for april ligger her
Referat for mars ligger her
Dagsorden for mars ligger her
Referat for februar ligger her
Dagsorden for februar ligger her

2022 Referat desember ligger her
Dagsorden for desember ligger her
Referat for november ligger her
Dagsorden for november ligger her
Budsjett forslag 2023 ligger ligger her
Referat for oktober ligger her
Dagsorden for oktober  ligger her
Område møte september ble avlyst – så intet referat
Dagsorden september ligger her
Referat for juli ligger her
Dagorden for juli ligger her
Referat for juni ligger her
Dagsorden for juni ligger her
Referat for mai ligger her
Dagsorden for mai ligger her
Referat for april ligger her
Dagsorden for april ligger her
Referat for mars ligger her
Dagsorden for mars ligger her
Referat for februar ligger her
Dagsorden for februar ligger her

2021 Referat desember ligger her
Dagsorden for desember ligger her
Referat november ligger her
Dagsorden november ligger her
Referat oktober ligger her
Dagsorden oktober ligger her
Referat september ligger her
Dagsorden september ligger her
Referat juli ligger her
Dagsorden juli ligger her
Referat juni ligger her
Dagsorden juni ligger her
Referat mai ligger her
Dagsorden mai ligger her
Referat april ligge her
Dagsorden april ligger her
Referat mars ligger her
Dagsorden for mars ligger her
Dagorden for februar ligger her
Referat februar ligger her
Budsjettforslag 2021 fra Regionen finner dere her

2020 Referat fra desember ligger her
Dagsorden for desember ligger her
Rapport fra RKM november ligger her
Dagsorden for november ligger her
Referat fra oktober ligger her
Dagsorden for oktober ligger her
Referat for september ligger her
Dagsorden for september ligger her
Dagsorden for juli ligger her
Rapport fra RKM juli ligger her
Referat for juli ligger her
Dagsorden for juni ligger her
Referat for juni ligger her
Vedlegg dagsorden for juni ligger her
Referat for mars ligger her
Dagsorden for mars ligger her
Resultatbudsjett OØSK konvent 2019 ligger her
Dagsorden for februar ligger her
Referat for februar ligger her2019
Dagsorden for desember ligger her
Referat for desember ligger her
Dagsorden for november ligger her
Referat for november ligger her
Fremdriftsplan for 2020 ligger her
Revidert budsjett for 2020 ligger her
Dagsorden for oktober ligger her
Referat for oktober ligger her
Dagsorden for september ligger her
Referat for september ligger her
Dagsorden for juli ligger her
Retningslinjer for konventkomiteen til revidering ligger her
Referat for juli ligger her
Dagsorden for juni ligger her
Referat for juni ligger her
Dagsorden for mai ligger her
Referat for mai ligger her
Dagsorden for april ligger her
Referat for april ligger her
Dagsorden for mars ligger her
Referat for mars ligger her
Dagsorden for februar ligger her
Referat for februar ligger her

2018 Referat for desember ligger her
Referat fra oktober ligger her
Referat fra september ligger her
Referat fra juli ligger her
Referat fra juni ligger her
Referat fra mai ligger her
Referat fra april ligger her
Referat fra februar ligger her