Arkiv Delegatene

Referat fra Summer EDM Budapest ligger her
EDM Treasury report Budapest 2023 ligger her
Referat Winter EDM Lisboa 2023 ligger her
EDM FD report Portugal Feb 2023 ligger her
EDM Treasury Presentation Feb 2023 ligger her
WSC 2023 ligger her
Beslutninger fattet under sommer EDM i Kairo 2022 ligger her
Lenke til EDM her
EDM News her
Rapport fra NA Norge EDM Summer 2022 ligger her

Hvis du ønsker å abonnere på nyhetsbrevet fra NAWS klikk her

Viktige datoer ifb. med neste World Service Conference ligger her

Undersøkelser:
Prosjekt og undersøkelser NA World Service ligger her
Rapport fra UK2020 medlemsundersøkelse ligger her
Europeisk medlemsundersøkelse ligger her

Utenlanske nettmøter kan bl.a. finnes her og her.

Spørsmål mottas med stor takk!

E-post: delegat@nanorge.org